مقاله انبار

در دنیای امروز انبار و خدمات انبارداری نقش غیر قابل انکاری در خدمت به سازمانها و صنایع مختلف ایفا می نماید. نیاز سهولت دسترسی به بخشهای مختلف کالاها و خدمات و سازماندهی نمودن سیستم های نگهداری کالاها در راستای ایجاد بخشی به نام انبار را ایجاد نمود.

یک سیستم انبار منظم و برنامه ریزی شده از لحاظ بهره وری در زمان و هزینه میتواند کمک زیادی به مجموعه ها جهت ساماندهی امور انجام بخشد.

تعمير و نگهداري ماشین‌ها نقش مهمي را ايفا نمايد بطوريكه نقش آن در تجارت غیرقابل‌انکار است ؛ ارزش ريالي موجودی‌های انبار در صنايع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفي در ميزان نگهداري موجودي انبار واحدهاي صنعتي – تجاري مؤثرند مثل روش توليد ، دوره توليد ، ميزان به‌کارگیری ماشین‌آلات ، نوع محصول ساخته‌شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اوليه مورداحتیاج ، نوسانات ارزي و قيمت در بازارهاي جهاني ، وضعيت واحد صنعتي در كل صنعت كشور و جهان و … بالاخره سیستم‌های تداركاتي و سفارش‌ها واحدهاي توليدي.

اما انبار به دلايل متفاوتي براي مؤسسات و مراكز تجاري –صنعتي از اهميت خاصي برخوردار می‌باشد كه اهم آن‌ها عبارت‌اند از:

1. ارزش بالاي سرمايه در گردش شركت كه به‌صورت كالا در انبار نگهداري می‌شود . ( گاها تا ۶۰درصد سرمايه در گردش )

2. ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار با بخش‌هایی نظير توليد يا تعمير و نگهداري و وقفه در توليد به علت نرسيدن نیازمندی‌ها.

3. ارتباط نزديك با بخش برنامه‌ریزی مواد بايد به نحوي باشد كه ضربه‌های حاصله در اثر كمبود محصول يا مواد را خنثي كند و حكم ضربه‌گیر را در زمان داشته باشد .
انبارها را از دو جهت می‌توان موردبررسی قرارداد : يكي ازلحاظ فيزيكي نظير محل انبار ، نوع قفسه‌بندی‌ها ، محل کالاها در انبار ، نور ، ايمني ، وسايل حفاظت كالاها و وسايل حمل‌ونقل و … و ديگري سيستم اطلاعاتي انبار كه به طرح و گردش فرم‌ها ؛ به‌نحوی‌که اطلاعات به بخش‌های مختلف كارخانه يا مؤسسه به‌موقع و به مقدار لازم برسد و به کنترل‌های لازم در رابطه با كالاها بحث می‌نماید.

اهداف و وظايف انبارها:

هدف از تشكيل و ايجاد انبارها ، تأمین و نگهداري كالاهاي موردنیاز سازمان در زمان مناسب و مديريت انبارداري نيز برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و هماهنگي و هدايت و كنترل عمليات انبارداري است.

نویسنده: سید امیر امیرجهانی

منبع: سایت جهان دژساز (www.jahandozh.com)

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)